odb. as. MgA. Karel Poneš

Funkce: pedagog
Vyučuje: Počítačové zpracování obrazu I – III“ a „Pokročilé techniky v DTP I, II
E-mail: xPonesK@seznam.cz
Telefon: 603 834 065
Adresa: Botanická 5, 602 00 Brno

** odb. as. MgA. Karel Poneš**

Narozen: 3.2.1972 v Brně

Rozsah pracovního poměru: 1,0 – plný pracovní poměr

Vyučuje: Počítačové zpracování obrazu I – III

Vzdělání: Gymnázium Brno, Křenová 36, obor technická chemie maturita 1990

Vyšší odborná škola filmová ve Zlíně, audio-video technika, filmový fotograf, absolutorium 1997

Institut tvůrčí fotografie, FPF SU bakalářské studium ukončeno 2001

Zaměstnání: fotograf, Botanický ústav AVČR Praha (2001 – 2006) OSVČ, fotografické služby (2001 – dosud) Grafik, BVV Brno (2004– 2006) Institut tvůrčí fotografie, FPF SU externě (2006 – 2007) Institut tvůrčí fotografie, FPF SU kmenově (2007 – dosud) Filozofická fakulta MU v Brně externě (2007 – 2009), FOTOGRAFIKS s.r.o. velkoformátový tisk (2008 – dosud)

Profesní činnost :

2000 – 2005 digitalizace a počítačová retuš historických stereo-diapozitivů ze sbírky Technického muzea v Brně. (Fotostudio M Design)

1999 – 2001 digitalizace středověkých rukopisů, pečetí a iluminací z doby přemyslovců pro Ústav pro klasická studia AVČR.

2003 – 2005 digitalizace historických architektonických plánů ze sbírky Moravské galerie v Brně pro Seminář dějin umění Masarykovy univerzity (kolekce plánů F. A. Grimma).

2001 – 2006 digitalizace historických herbářů pro Botanický ústav AVČR a Národní muzeum v Praze.

2004 – 2005 spolupráce při instalaci a nastartování činnosti digitalizačního centra Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci, dílčí grafické práce v rámci některých výstav. Digitalizace archivních negativů ze sbírky Divadelního ústavu v Praze.

2006 – dosud  – zajištení kompletních prací obrazové digitalizace pozůstalosti Leoše Janáčka pro Masarykovu univerzitu v Brně a Moravské zemské muzeum v Brně..

V rámci podnikání pracuje především v oblasti reprodukční fotografie a fotografie architektury. V letech 2004 – 2008 pracoval jako lektor Fotoškoly Brno (digitální fotografie, DTP). V letech 2006 – 2008 spolupracoval jako lektor odborných seminářů s firmou Canon CZ. V letech 2007 – 2011 spolupracoval jako lektor specializovaných a rekvalifikačních kurzů s Institutem digitální fotografie v Praze (tematika správy barev).

Přednášky na vědeckých a uměleckých konferencích, seminářích a tvůrčích dílnách:

2006 Letní fotografická dílna v Želivě, blok tří přednášek s tematikou správy barev a počítačových úprav fotografií

2007 Letní fotografická dílna v Želivě, blok tří přednášek s tematikou správy barev a počítačových úprav fotografií VŠUP Praha, přednáška s tematikou: „Správa barev“

2008 43. Mezinárodní hudební festival Brno, Mezinárodní muzikologické kolokvium: „Leoš Janáček: „Creation within European Culture“, přednáška Karel Poneš: „Digitalizace autografů z Janáčkovy pozůstalosti“, Dietrichsteinský palác, Brno

Autorská výstava:

2003 Ste Maries de la Mer, dokumentární cyklus, Galerie FOMA-FOTO, Brno

******Účast na společných výstavách:**

2003 Mio Photo Award final selection, Tennoji Hall, Osaka, Japan

2006 Absolventi Institutu tvůrčí fotografie 1991–2006, Dům umění, Opava

obrazek

Karel Poneš: Bez názvu

obrazek

Karel Poneš: Bez názvu

obrazek

Karel Poneš: Bez názvu

obrazek

Karel Poneš: Bez názvu

tiskni, přečteno 2322x

Novinky

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení