Bakalářské studium

Charakteristika studijního oboru

Bakalářské studium

Přijímací zkouška na kombinované bakalářské studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně probíhá dvoukolově. V prvním kole (talentová zkouška) zájemci o studium zašlou na studijní oddělení Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava spolu s vyplněnou přihláškou a potvrzením o zaplacení správního poplatku soubor 15 kusů fotografií ve formátu 18×24 až 30×40 cm nebo odvozenin při zachování delší strany, který by měl ve vhodném výběru reprezentovat volnou fotografickou tvorbu (měl by být proto pokud možno tematicky i stylově sjednocený), výtvarně pojatý autoportrét ve stejném formátu a soubor 3 – 5 kusů fotografických ilustrací volně vybraného románu nebo básnické sbírky (rovněž ve formátu 18×24 až 30×40 cm).Reprodukce všech fotografií ve velikosti pro projekci i pro tisk (cca 300 dpi, 10×15 cm) na DVD, index všech fotografií (tisk A3). Fotografie jiného rozměru budou akceptovány jen ve zdůvodněných případech (v žádném případě nesmí být větší než 50×60 cm a jejich celková váha včetně případného adjustování nesmí přesáhnout 2 kg). Krátký odborný životopis je podmínkou. Fotografie větších formátu než 30×40 cm nebudou vráceny poštou. Všechny práce musí být na zadní straně označeny názvy, jménem autora a jeho adresou a zaslány doporučeně v obálce vyztužené sololitovou či lepenkovou deskou. Zkušební komise z řad pedagogů Institutu tvůrčí fotografie posoudí všechny došlé práce, ohodnotí je a sestaví pořadník uchazečů po prvním kole. Zájemci, kteří se v prvním kole přijímacích zkoušek dobře umístili, budou pozváni ke druhému kolu, které probíhá zpravidla v červnu. Tam se podrobí testům ze základní orientace v dějinách fotografie, fotografické technice, dějinách výtvarného umění a dalších oborů a absolvují ústní pohovory. Zájemci o studium se mohou zúčastnit konzultace, která proběhne v lednu 2013 v Opavě. Členové přijímací komise pomohou adeptům studia vybrat fotografické práce pro talentové zkoušky a seznámí je s výběrovými okruhy otázek pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Bližší informace je možno získat na adrese Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Důležité termíny a poplatky

Bakalářské studium

550 Kč – pro přihlášku podanou na klasickém tiskopise

450 Kč – pro přihlášku podanou elektronicky

250 Kč – pro přihlášku za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém byly přijímací zkoušky zrušeny na základě rozhodnutí rektora

250 Kč – pro přihlášku za úkony spojené s přijímacím řízením, jehož součástí jsou testy SCIO

Termín podání přihlášky – Bakalářské studium

Do 28. 2. 2013

Název banky: ČSOB Ostrava Účet: 8010–0309706853/0300 Konstantní symbol: 558 – platba převodem, 179 – poštovní poukázkou Variabilní symbol pro složenku: 0175000113 Variabilní symbol pro banku: 0175000113 Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

Informace týkající se úhrady poplatku pro zahraniční plátce: IBAN: CZ5103000080100309706853 SWIFT KÓD: CEKOCZPP Variabilní symbol pro složenku: 0175000113 Variabilní symbol pro banku: 0175000113 Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

Elektronická přihláška: https://stag.slu.cz/…c/eprihlaska

tiskni, přečteno 23097x

Novinky

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení