Magisterské studium

Do navazujícího magisterského studia jsou přijímáni absolventi bakalářského studia oboru fotografie na základě předložených praktických a teoretických prací, které svým rozsahem a kvalitou odpovídají bakalářským diplomovým pracím z oboru Tvůrčí fotografie na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity. Přijímací zkoušky probíhají jednou za dva roky, příští budou v září 2012.

Studované obory a specializace v magisterském studiu

4. ročník

Fotografická ilustrace, Barevná dokumentární fotografie, Barevná výtvarná fotografie, Subjektivní dokument, Dějiny české a slovenské fotografie 20. století I, České výtvarné umění 20. století, Výstavní soubor, Příprava praktické diplomové práce, Příprava teoretické diplomové práce, Angličtina, Medailon osobnosti, Užitá fotografie II, Módní fotografie II, Tvůrčí digitální fotografie, Fotografická technika, zonální systém, Aktuální tendence digitální fotografie, Porkočilé techniky v DTP,, Současná fotografie IV, Psychologie umění II, Fotografická dílna I, Tvůrčí dílna, Fotografický plenér, Fotografická exkurze, Fotografický projekt.

5. ročník

Aktuální tendence ve fotografii, Současné výtvarné umění, Diplomový teoretický seminář II, Příprava praktické diplomové práce, Příprava teoretické diplomové práce, Angličtina, Akt, figurální detail, Reklamní fotografie II – Kalendář, Fotografická interpretace architektury, Dokumentární fotografie a fikce, Autoportrét, Počítačová úprava fotografie, Pokročilé techniky v DTP, Současná fotografie V, Přehled dějin filmu, Fotografická dílná II, Tvůrčí dílna, Fotografický plenér, Fotografická exkurze, Fotografický projekt.

tiskni, přečteno 5075x

Novinky

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení