MgA. Jan Mahr

Funkce: pedagog
Vyučuje:  
E-mail: m4hr@volny.cz
Telefon: 734 146 514
Adresa: Heydukova 514/23 370 01 České Budějovice

Žije a pracuje v Českých Budějovicích a Českém Krumlově.

Narozen 8. 4. 1977 v Českých Budějovicích.

studia:**** 1983 – 1991 Základní škola v Kamenném Újezdě 1991 – 1995 Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov 1995 – 1997 Pražská fotografická škola 1997 – 2002 Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta 2000 – 2005 Institut tvůrčí fotografie v Opavě – bakalářské studium 2006 – 2010 Institut tvůrčí fotografie v Opavě – magisterské studium od 2012 Institut tvůrčí fotografie v Opavě – Doktorské studium

V současnosti působí jako pedagog a vedoucí oboru na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově – obor: Užitá fotografie a média.

Věnuje se fotografii především ve smyslu jejího přesahu do ostatních uměleckých disciplín. Kromě fotografie se dále věnuje malbě a grafickému designu.

výběr ze samostatných výstav: Obrazy, galerie Rubicon, České Budějovice 1996 Dráty, galerie Rubicon, České Budějovice 1997 Děda a vnuk (s akad.mal. Václavem Boukalem), Vlachovo Březí 1997 Tři měsíce, kavárna Měsíc ve dne, České Budějovice 2000 South Test, kavárna Měsíc ve dne, České Budějovice 2002 Natural Special, kavárna Ambient, České Budějovice 2001 Václav Boukal / Jan Mahr (s akad.mal. Václavem Boukalem), Vlachovo Březí 2007 Soft, Galerie Velryba, Praha 2008 Soft, kino Kotva, České Budějovice 2008 Synthetic, Fotograf studio, Praha 2010 Synthetic, galerie Měsíc ve dne, České Budějovice 2011 Synthetic, galerie Café Amadeus, Olomouc 2012 Polystiren, Ukradená galerie, Český Krumlov, 2012

výběr ze skupinových výstav: Jan a Dan (s Dannym Vlčkem) Divadlo pod čepicí, České Budějovice 1998 Fotografie (s Jakubem Laudou), galerie U Mloka, Olomouc 1998 THUD, tržnice IGY, České Budějovice 1999 Výstava obrázků (s Veronikou Mikešovou), galerie Rubicon, České Budějovice 1999 Portrét, galerie Pod Kamennou žábou, České Budějovice 1999 Do you love me? (foto. příspěvek South Face na výstavě Dannyho Vlčka), Terminal Bar, Praha 2000 South Face: poprvé ve velkém, galerie Měsíc ve dne, České Budějovice 2000 Un viaggio imprevedibile, Nago-torbole, Itálie 2002 I.Trienále reliéfního objektu, Tábor-Bechyňská brána 2002 Vzpomínky 1968 – 2004 (společné dílo s Jiřím Davidem), Galerie kritiků, Palác Adria, Praha 2004 II.Trienále reliéfního objektu, Tábor-Bechyňská brána 2005 Psi (s Radkem Doškem a Petrem Brožkou), galerie XXL, Louny 2004 Absolventi Institutu tvůrčí fotografie, Dům umění, Opava 2006 Šestka / šest českých fotografických škol, Pražský dům fotografie, Praha 2006 20. rok ITF FPF SU, divadlo Reduta, Brno 2010 / galerie GAMU, Praha 2010, Open Gallery, Bratislava 2010, 
Galerie U rytíře, Liberec 2011 VKV, Věcnost, každodennost, všednost, AMoYA, Praha, 2011 – 2012 Obraz, v kterém žijeme, Muzeum města Ústí nad Labem 2011, Dom umenia Bratislava 2012

Svými pracemi je zastoupen ve sbírce Národní galerie v Praze.

obdržené ceny a granty: Cena pro autora do 30 let, I.Trienále reliéfního objektu, Tábor 2002

Aktivity v oblasti fotografie a umění vedle vlastní tvorby: Jako fotograf spolupracoval (spolupracuje) např. s: Archivem Pražského hradu (2001 – 2005), spolupracoval např. na výstavě Příběh Pražského hradu V letech 2005 – 2007 spolupracoval na výstavě Pražský hrad ve fotografii. Dále spolupracoval (spolupracuje) s časopisy Ateliér, Umělec a dalšími. Spolupracuje s galeriemi: Vernon galery, Dům umění České Budějovice – fotodokumentace výstav, grafické řešení plakátů, pozvánek a katalogů k pořádaným výstavám. arch. ateliérem Ateliér 8000. Dalšími galeriemi a umělci (v roce 2002 se např. zúčastnil jako fotograf projektu Jiřího Davida Srdce nad Hradem).

Literatura (výběr): Jiří Ptáček, Jan Mahr, časopis Fotograf, číslo 14  – Komerce, vydal Fotograf 07 o. s., 2009 Anna Maximová Obrazová metafora súčasnosti, časopis Ateliér, číslo 24, 1. 12. 2011 Štěpánka Bieleszová, Jan Mahr – Synthetic, časopis Ateliér, číslo 7, 5. 4. 2012 Radek Wohlmut, Portfolio – Jan Mahr, Art+antiques, 05 – 2012

Skupinové katalogy: 909 Umění přelomu tisíciletí ze zbírek Národní galerie v Praze, vydala Národní galerie v Praze 2009 Opavská škola fotografie, Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie, vydala Slezská univerzita v Opavě a Kant Absolventi Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, vydala Slezská univerzita v Opavě a Kant, 2006 Jihočeský výlov 1, katalog ke skupinové výstavě, vydala Bazilika o. p. s, 2008 VKV, Věcnost, každodennost, všednost, vydala AMoYA, Praha, 2011

Autorské katalogy:

Jan Mahr, Soft, katalog k samostatné výstavě, vydala Famu, 2008 Jan Mahr, Synthetic, katalog k samostatné výstavě, vydal: Studio Fotograf, 2010 Jan Mahr, Synthetic, katalog k samostatné výstavě, vydalo nakladatelství Měsíc ve dne a Fraktál, 2011

publikační činnost: Odstup a blízkost, časopis Ateliér, číslo 9, 3. 5., 2007

obrazek

Černobílá fotografie předmet

obrazek

Černobílá fotografie předmet

obrazek

Synthetic

obrazek

Synthetic

tiskni, přečteno 1236x

Novinky

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení