MgA. Marek Malůšek

Funkce: pedagog
Vyučuje: Barevné skladebné postupy I,
E-mail: mm@marekmalusek.cz
Telefon: 739 057 397
Adresa: Antonínská 634, 687 25 Hluk

Žije a pracuje v Uherském Hradišti a Hluku.

Narozen 8. ledna 1975 v Uherském Hradišti.

Studium: Lidová konzervatoř v Ostravě, obor Výtvarná fotografie, ukončeno 2003; Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, bakalářské studium, ukončeno 2008; Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných před¬mětů v základní umělecké a střední odborné škole, ukončeno 2009; Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, magisterské studium, ukončeno 2012; od 2012 Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, doktorské studium.

Zaměstnání a členství: Od roku 2002 působí jako odborný pedagog výtvarného oboru Základní umělecké školy Uherské Hradiště. V roce 2005 – 2006 působil jako externí pedagog Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Od roku 2009 do současnosti je garantem a vedoucím oboru Užitá fotografie a média na Střední škole umě-leckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. Působí jako lektor a odborný garant v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků Základních uměleckých škol a Středních odborných škol v rámci projektů Evropské unie. Je předsedou občanského sdružení FotoMosty a členem revizní komise občanského sdružení Memoria. Je iniciátorem, pořadatelem a spoluorganizátorem řady fotografických výstav, soutěží, dílen a projektů zaměře¬ných především na práci s mládeží. Spolupracuje jako kurátor s Galerií kina Hvězda v Uherském Hradišti, je garantem výstavního projektu Galerie Myší díra. Dlouhodobě se podílí na přípravách Letních filmových škol v Uherském Hradišti. Spolupracuje s mnoha kulturními, příspěvkovými a neziskovými organizacemi.

Vedení fotografických projektů, výběr: 2004: Salaš 2004 – roční fotografický projekt, spolupráce ZUŠ Uherské Hradiště a SŠUP Uherské Hra¬diště.** 2005:** Vlastníma očima, Týden proti šika¬ně – Nové Město nad Metují, fotografická dílna pro mládež z nízkoprahového centra. Proběhlo pod záštitou města Nové Město nad Metují, ESF a Ministerstva vnitra. 2006: Umění pomáhat – dlouhodobý projekt ve spolupráci s Oblastní charitou Uherské Hradiště a Střední uměleckoprůmyslovou školou Uherské Hradiště. Zakončeno výstavami v Uherském Hradišti (Galerie kina Hvězda), Praze (Parlament ČR), Olomouci (krypta olomouckého Dómu), Kroměříži, Hodoníně, Veselí nad Moravou a Buchlovicích. 2007: Setkání pod Buchlovem – fotografický projekt studentů a absolventů ITF. Zakončeno výstavami (Muzeum Podhradí Buchlovice, Galerie kina Hvězda Uherské Hra¬diště, Ministerstvo pro místní rozvoj, Centrum pro regionální rozvoj Praha atd).** 2008:** Galerie Myší díra – Experimentální výtvarná galerie. Ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, Městem Uherské Hradiště a ČD. 2012: Ilustrace k pověstem města Uherské Hradiš¬tě – roční vícevrstvý projekt zaměřený na poznání města Uherské Hradiště, jeho kulturních památek a historických souvislostí. Výstup v podobě multimediální instalace v podzemí Františ¬kánského kláštera v Uherském Hradišti. 2013: Za pověstmi hradu Buchlova -projekt určený studentům odborných uměleckých a vysokých škol, jehož výstupem je dokumentární film.

Výběr z kurátorské činnosti: 2005: Vlastníma očima, Galerie pod Radnicí, Nové Město nad Metují. 2006: Diva divas divam, výstava studentek a absolventek ITF FPF SU v Opavě; Lidská přání – Galerie kina Hvězda Uherské Hradiště; Umění pomáhat – Galerie kina Hvězda Uherské Hradiště a jinde. 2007: Dana Kyndrová; Anna Gutová, Galerie kina Hvězda Uherské Hradiště; Setkání pod Buchlovem, Muzeum Podhradí Buchlovice, Galerie kina Hvězda a další. 2008: Adam Tuchliński; Alena Dvořáková a Viktor Fischer, Galerie Hvězda Uherské Hradiště. 2009: Ohlédnutí za rokem 2008, Galerie Hvězda Uherské Hradiště. 2010: Zachytit pocit, Galerie Slo¬váckého divadla; Ohlédnutí za rokem 2009, Galerie Hvězda Uherské Hradiště. 2011: Ohlédnutí za rokem 2010, Galerie Hvězda Uherské Hradiště. 2012: O důvod více -výstava studentů a absolventů ITF FPF SU v Opavě; Pavel Maria Smejkal – Retrospektiva, Galerie Hvězda Uherské Hradiště. 2012: Evžen Sobek – Life in Blue; O důvod více II – výstava studentů a absolventů Ateliéru reklamní fotografie FMK Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně; 2013: Karel Tůma – Co je to v nás?; Eva Malůšková – Autoportréty. Výstavy realizované v rámci projektu Galerie Myší díra: Tohle nás zajímá, tohle nás trápí; Fiktivní poli¬tická kampaň; Ostrava v Uherském Hradišti; Zimní kino; Ilustrace k pověstem města Uherské Hradiště; Prezidentská zátiší.

Výstavní činnost – výběr: 2004: Já a můj svět, Galerie kritiků, Praha; 2005: Není současnost bez minulosti, Arcibiskupské gymnázium Velehrad; Týden proti šikaně, Klub Mandl, Nové Město nad Metují; Vyměnili jsme umění za radost, Galerie Pod svícnem, Frýdek Místek; Dvě města, dvě univerzity na hranici, Galerie Szara, Cieszyn a Galerie Magna, Ostrava; 2006: Co se děje na kašně, Galerie kina Hvězda, Uherské Hradiště; Umění pomáhat, Galerie kina Hvězda, Uherské Hradiště; 2007: Moravské woodoo, Klub a galerie U černého kocoura, Frýdek – Místek; Vyměnili jsme umění za radost, Klub Modrý trpaslík, Česká Třebová; Dialog kultur, Galeria Katowice, Polsko; Setkání pod Buchlovem, Muzeum Podhradí, Buchlovice a Galerie kina Hvězda, Uherské Hradiště; Diplomové a klauzurní práce, Kongresové centrum ČNB, Praha; 2008: Vyrostly nám hračky, Galerie UH2, Uherské Hradiště; Opava na prahu nového tisíciletí, Dům umění, Opava a Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava; 2009: Na cestě, Cafe Pierre, Veselí nad Moravou; Institut tvůrčí fotografie – mladí čeští fotografové, Galerie Klimy Bocheńskiej, Varšava, Polsko; 2010: Dvacátý rok ITF FPF SU v Opavě, Divadlo Reduta, Brno, reprízy v Praze, Liberci, Varšavě, Vilniusu. 2011: Minulost za zdí, Mene Tekel, Karolinum, Praha; 2012: Regenerace, Civilizované iluze, Muzeum umění Olomouc, Muzeum moderního umění – Cafe´87, Olomouc; Minulost za zdí, budova Zlínského kraje, Zlín; 2013: Na cestě – On the road, Kino Kotva, České Budějovice; Jeunes Photographes de l’Institut de Photographie Créative Université de Silésie, École Supériere Des Beaux-ArtS de Nimes, Francie; Na cestě – On the road, Fotografický festival, Nové Město nad Metují; Slezské Rudoltice 2013, Zámek Slezské Rudoltice

obrazek

Creatures

obrazek

Creatures

obrazek

Creatures

obrazek

Pokojíčky

obrazek

Pokojíčky

obrazek

Pokojíčky

obrazek

Pokojíčky

tiskni, přečteno 608x

Novinky

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení