Pedagogové

Prof. PhDr. Vladimír Birgus – vedoucí Institutu tvůrčí fotografie
odb. as. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. – zástupce vedoucího Institutu tvůrčí fotografie


Odb. as. Mgr. Antonín Braný
Odb. as. ak. mal. Otakar Karlas
Doc. Mgr. Aleš Kuneš
Doc. MgA. Pavel Mára
Miroslav Myška
MgA. Dita Pepe
Odb. as. Mgr. Václav Podestát
Mgr. Jan Pohribný
Odb. as. Mgr., MgA. Tomáš Pospěch
BcA. Karel Poneš
Doc. Mgr. Jindřich Štreit
RNDr. Petr Velkoborský, CSc.
BcA. Tereza Vlčková

 

Vladimír Birgus
Antonín Braný
Otakar Karlas
Aleš Kuneš
Pavel Mára
Miroslav Myška
Dita Pepe
Václav Podestát
Jan Pohribný
Tomáš Pospěch
Jiří Siostrzonek
Karel Poneš
Jindřich Štreit
Petr Velkoborský
Tereza Vlčková