Doc. Mgr. Aleš Kuneš

Funkce: pedagog
Vyučuje: Fotografické zátiší, Seminář kritiky fotografie, Teorie fotografie, Intermediální tvorba, Fotografická ilustrace, Diplomový teoretický seminář I-II
E-mail: ales.kunes@volny.cz, www.aleskunes.com
Telefon: 605 956 993
Adresa: Štefánikova 44
150 00 Praha 5

 

Doc. MgA. Aleš Kuneš

Narozen:                       18. 2. 1954 v Praze

Rozsah pracovního poměru: úvazek 1,0 – plný pracovní poměr

Výuka:                         Seminář kritiky fotografie
Teorie fotografie
Intermediální tvorba
Fotografické zátiší
Diplomový teoretický seminář

Absolvovaná VŠ:         FAMU,  Katedra umělecké fotografie, Praha 1986

Habilitace:                   FAMU Praha, Filmové, televizní a fotografické umění
a nová média - fotografie,  2002

Praxe:                           Pedagog Institutu výtvarné fotografie Svazu českých fotografů,                                                            Praha (1986-1990).
Odborný asistent Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity
v Opavě (1990-2002).
Docent Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
(2002-dosud).

Od konce 70. let se vedle pedagogické a publicistické činnosti zabývá téměř výhradně volnou tvorbou, která zahrnuje i happeningy, performance a prezentace ve veřejném prostoru (Pěst na oko, první polovina 90. let). Prezentoval ji především ve Skandinávii, Německu, Belgii, Holandsku a Rusku. Pracuje rovněž jako kurátor různých fotografických výstav.
Od 80. let publikuje práce z historie meziválečné avantgardní fotografie a ze současné fotografické tvorby v odborném tisku (Ateliér, Revue Fotografie, Fotografie Magazín, Analogon, Yazzyk, Divus, Umělec, Film a doba, Umění a řemesla, Fotograf, Imago aj.). Souběžně píše i množství aktuálních recenzí a článků pro deníky (Denní Telegraf - do jeho zániku roku 1997, Prostor, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Týdeník rozhlas a další. Spolupracuje s rozhlasovou stanicí Vltava.  Od roku 2003 dodnes je předsedou poroty soutěže Fotograf roku v časopisu Foto Video. Je členem Syndikátu novinářů České republiky (od roku 1995) a zakládajícím členem Pražského domu fotografie (v letech 1993 - 1997 byl členem správní rady). Na přelomu 80. a 90. let byl členem sekce teoretiků fotografie při ČSAV. Zpracovával odborné posudky grantových projektů FRVŠ, posudky projektů Ministerstvu kultury ČR, Nadaci Open Society Fund, Nadaci Život umělce a grantovému programu Make a Connection Nokia. Od konce 90. let je odborným poradcem Magistrátu hl.m. Prahy pro fotografické výstavy a projekty.  Od roku 2008 je  členem Rady Ministerstva Kultury České republiky Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v kategorii Výtvarné umění a architektura.

Přehled publikační a tvůrčí činnosti za posledních 5 let

 

Knihy:

Kuneš, Aleš.: Václav Chochola. (ISBN 80-7215-210-6) TORST, Praha 2004.

 


Časopisecké stati (výběr):

Jaroslav Rössler. Ateliér, (ISSN 1210-5236),  2004, č. 3, str. .
Boží očičko. Fotografie Magazín, (ISSN 1211-0019),  č. 2, str. 20-24.
Prostor ohraničený mezní situací. Ateliér, (ISSN 1210-5236),  2004, č. 4, str.5 .
Když někdo někam jde.(…) Ateliér, (ISSN 1210-5236),  2004, č.4, str. 6.
European Photography Guide 8. Ateliér, (ISSN 1210-5236),  2004, č. 4, str. 7.
Divoká léta. Ateliér, (ISSN 1210-5236),  2004, č. 5, str. 5
A přijde den, kdy všichni poznají mne. Ateliér, (ISSN 1210-5236),  2004, č.5, str. 7.
Přikrytý trávou. Ateliér, (ISSN 1210-5236), 2004, č.6, str. 5.
Malá velká retrospektiva. Ateliér, (ISSN 1210-5236),  2004, č.9, str.7 .
První finalisté Ceny Jaromíra Funkeho. Ateliér, (ISSN 1210-5236),  2004, č.14-15, str.7.
Cizinec v cizím městě. Fotografie Magazín, (ISSN 1211-0019),  2004 č.10, str. 22-26.
Za tímto bodem. Ateliér, (ISSN 1210-5236),  2005, č. 6, str.1 .
Fotografie?? Ateliér, (ISSN 1210-5236),  2005, č. 7, str.7.
Na jaře jsme sněhové houby odnesli do lesa. Ateliér, (ISSN 1210-5236),  2005, č. 8, str.7.
Kterakpak máme svět zosnovovati? Ateliér, (ISSN 1210-5236),  2005, č. 8, str.12 
Zážitek arény. Ateliér, (ISSN 1210-5236),  2005, č. 9, str. 2 .
Posun k dosažení kóty opravdových slastí.  Ateliér, (ISSN 1210-5236),  2005, č. 9, str. 7.
Galerie VU. Ateliér, (ISSN 1210-5236),  2005, č. 10, str. 6 .
Průzkum základů ideje umění. Ateliér, (ISSN 1210-5236), 2005, č. 12, str. 6 .
Czech Photography of the 20. Century. Camera Austria International, (ISSN 1015-1915), 2005, č. 92, str. 84-85.
Na okraj výstavy Česká fotografie 20. století.  Ateliér, (ISSN 1210-5236),  2005, č. 25-26, str. 6
Michal Tůma - Portréty. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2006, č. 3, str.7.
Krajinky. JPG. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2006, č. 5, str.7.
Autoportrét ve fotografii. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2006, č. 7, str.7.
Modlitba za Černobyl. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2006, č. 9, str.16 .
Retrospektiva Galerie 4. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2006, č. 11, str.2.
Miroslav Tichý. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2006, č. 11, str.7.
Prostory v čase. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2006, č. 11, str.7.
FRAME 005. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2006, č. 12, str.12.
Gallery 4 Retrospective. Imago (ISSN 1335-1362), 2006,  No 21, str. 56.
Abstract Photography 1923/1978  Imago (ISSN 1335-1362), 2006,  No 21, str. 57.
Co kdybychom museli odejít.  Host (ISSN 1211-9938) 2006, č. 9, str. 34-35
Mesiac fotografie. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2006, č. 24, str.7.
Vladimír Birgus: Eugen Wiškovský. Fotograf (ISSN nezjištěno ) 2006, Č.7, str. 108.
Frame 006. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2007, č. 4, str. 6.
Veronika Zapletalová, Místa Bukurešť. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2007, č.6, str. 6.
Funkeho Kolín. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2007, č. 22, str. 12.
Klauzurní práce z ITF. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2007, č.24, str.7.
Glocal Girls na Prague Bienale 3. Fotograf (ISSN nezjištěno) 2007, č.9, str.110, 111.
MZA COLA P – Václav Girsa. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2008, č. 4, str. 5.
Třetí strana rámu - Frame. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2008, č. 4, str. 16.
To nepodstatné /Fotografie/ The Essence. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2008, č. 7, str. 12.
Miyako Ishiuchi. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2008, č. 8, str. 1.
Gregory Crewdson. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2008, č. 8, str. 6.
1. ročník Veletrhu fotografie Prague foto. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2008, č. 9, str. 6.
Josef Koudelka - Invaze 68. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2008, č. 18, str. 6.
Matky/dcery. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2008, č. 18, str. 6.
Fotografický festival v Lyonu. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2008, č. 24, str. 6.
Ludvík Souček - Fotografie. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2008, č.25-26, str. 7.
Tomáš Pilař. Ateliér (ISSN 1210-5236), 2008, č.25-26, str. 4.
Barbora Bálkova - Iluminata.  Ateliér (ISSN 1210-5236), 2008, č.25-26 , str. 7.
Fotografický festival s vůní Christian Lacroix. Rencontres d’Arles 2008, Arles, Francie. Umění a řemesla (ISBN neuvedeno) 2008, č.1-2, str. 33, 34, 35, 36.

 

Autorské výstavy:

2004
Trio Vihorlat. Galerie U mloka, Olomouc (s P. Benešovou)

2005
(…) nepřestávejte skórovat !!! Galerie Artistů, Brno (s P. Benešovou)

 

Účast na skupinových výstavách (výběr):

2004
Padesátníci. Dům umění, Kabinet fotografie, Opava
Autoportrét. Malá galerie spořitelny, Kladno
Zlatý fond Národního muzea fotografie, část třetí. Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec (repríza v Kongresovém centru České národní banky v Praze)

2005
Česká fotografie 20. století. Galerie hlavního města Prahy (Městská knihovna) Praha

2006
Autoportrét ve fotografii, Galerie Františka Drtikola, Zámeček - Ernestinum, Příbram.
Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava - Slovenská národní galerie, Bratislava.

2008
Za patnáct. Přírůstky do sbírek Moravské galerie v Brně 1993-2007. Moravská galerie - Uměleckoprůmyslové muzeum,  Brno
Dialogy, kalendáře pro Jindru Štreita. Galerie Smečky, Praha
Třetí strana zd. Česká a slovenská fotografie 1969-1989 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie, Brno
Magie české fotografie. Zámek Bruntál

 

Kurátorská činnost:

2004
Cena Jaromíra Funkeho 2004. Pražský dům fotografie, Praha. (ve spolupráci s V. Birgusem).

2005
Barbora Kuklíková, Funkeho Kolín
Patnáct-Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě – Pražský dům fotografie, Praha, galerie Prospektos, Vilnius, galerie Opera, Ostrava (s Vladimírem Birgusem, Václavem Podestátem a Jiřím Siostrzonkem)

2006
Antonín Kratochvíl, Martin Wágner, Václav Vašků: Modlitba za Černobyl , Refektář kláštera Řádu menších bratří - Františkánů, Praha (spolu s Vladimírem Birgusem)
Filip Singer a Martin Wágner: Daleko od Moskvy,Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, (spolu s Vladimírem Birgusem)
Tomáš Dittrich, Jiří Ernest: Prostory v čase, Galerie mladých Brno
Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991-2006. Dům umění, Opava. (s Vladimírem Birgusem, Václavem Podestátem, Tomášem Pospěchem a Jiřím Siostrzonkem)
Barbora Krejčová: Vzpomínky na to, co se nestalo, galerie Velryba, Praha (spolu s Vladimírem Birgusem).

2007
Klauzurní práce z Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě 2007. Kabinet fotografie Domu umění,  Opava,  Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava

2008
Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. Prague Foto, Mánes, Praha (spolu s Vladimírem Birgusem, Pavlem Márou a Tomášem Pospěchem) 1. ročník veletrhu fotografie,  Praha
K věci (…) Dům uměni, Opava, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava
Barbora Kuklíková.  Matky/dcery. Altán Klamovka, Praha
Ludvík Souček. Fotografie. Galerie Maldoror, Praha
Nad hladinou ženy. Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava

Zastoupení ve sbírkách:
 
Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha
Moravská galerie, Brno
Muzeum umění a designu, Benešov
Pražský dům fotografie, Praha
Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec
Museum Ludwig, Kolín nad Rýnem
Museet for Fotokunst, Odense, Dánsko
Maison Européenne de la Photographie, Paříž
Victoria and Albert Museum, Londýn
Kollektion Karin Friebe, Mannheim, Německo

Anotace nejvýznamnějších prací:

Surrealistické incidence - česká surrealistická fotografie šedesátých let, Pražský dům fotografie, Praha 1996 - reprizováno v Galerii Pod kamennou žábou, České Budějovice.
Výstava, doplněná katalogem, uvedla řadu původních autorských printů známých i postupně zapomenutých autorů  ze soukromých sbírek i sbírek významných českých institucí. Kromě klasiků druhé vlny avantgardy (Vilém Reichmann) přinesla také práce autorů směřujících od surrealistických inspirací k informelu (kupř. Čestmír Krátký, Karel Kuklík  nebo Stanislav Benc). Čistě surrealistická fotografie byla zastoupena především Aloisem Nožičkou a v některých případech Ladislavem Postupou. Výstava neuváděla pouze autory v bezprostředních vztazích s aktivním surrealistickým hnutím, ale hledala širší kontexty napříč českou fotografií a výtvarným uměním.  

Birgus, Vladimír a kol: Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948, KANT, Praha 1999.
Aleš Kuneš zde spolupracoval rozsáhlou kapitolou věnovanou teoretickým východiskům dvojí vlny české avantgardy. Jeho studie sleduje také dílčí historické reflexe avantgardy v poválečném období od 50. let přes renesanci v letech 60. až po pohledy postmoderny. Objevuje zde řadu málo známých dobových diskusí (kupř. na stránkách Peroutkovy Přítomnosti) i mnohé méně známé teoretiky umění (kupř. Bohumila Markalouse – spisovatele Jaromíra Johna).

Jindřich Štyrský, Galerie Josefa Sudka, Praha 2002.
(ve spolupráci s Janem Mlčochem.)
Aleš Kuneš se podílel nejen na kurátorském výběru vystavených kontaktních kopií a dalších artefaktů z majetku Uměleckoprůmyslového muzea, ale sám vstoupil do expozice také volnou obrazovou esejí z Dolní Čermné (Čermná u  Kyšperka) – rodiště Jindřicha Štyrského. Kuneš se výzkumem rané výtvarné tvorby tohoto významného českého surrealistického tvůrce dlouhodobě zabýval a publikoval také na toto téma několik dílčích studií. Zde své printy  opatřil různými svými autentickými pracovními poznámkami a upřesňujícími úvahami. Samostatná autorská Kunešova část volně prostupovala do expozice a osobitým způsobem propojovala různé časové vrstvy. Objevovaly se zde Kunešem na počátku 80. let zaznamenané motivy přežívající na místě ze Štyrského dětství a autorská tvorba umělce z 30. let. Propojení různých časových rovin otevíralo divákům možnost volného prostupování od inspiračních zdrojů k deníkovým záznamům v kontaktech negativů.    

Kuneš, Aleš: Václav Chochola. TORST, Praha 2004. 136 s. ISBN 80-7215-210-6.
Jeden ze svazků v klasické ediční řadě fotografických monografií FOTOTORST. Václav Chochola (1923-2005) byl výjimečnou osobností české fotografie, oscilující mezi výtvarným uměním s inspiracemi v poetice Skupiny 42, dokumentem a prostou žánrovou reportáží pro obrazové časopisy. Autor zde přináší souhrnný a v některých ohledech i zcela nový  pohled na tvorbu i život fotografa a upozorňuje na některé doposud nesledované inspirační zdroje. Objevem je mapování oblasti tvůrčí spolupráce mezi Chocholou a autorem jeho první monografie, významným českým a francouzským tvůrcem Jiřím Kolářem v 60. letech. Kniha charakterizije Chocholovy nepřímé příslušnosti ke Skupině 42 i bezprostřední vlivy genia loci v období života na libeňské periférii. Kuneš zde využívá také osobité montáže různých autentických dobově publikovaných textů nejen o fotografovi, ale zaměřených rovněž do souběžného obecně kulturního okruhu. Tyto použité znovunalezené texty jsou v mnoha případech rovněž objevem.

Ludvík Souček, Fotografie. Galerie Maldoror, Praha 2008/2009
V oblasti fotografie je Souček dnes téměř neznámý.  Především v 60. letech však patřil svými svižně psanými texty k velmi populárním autorům.  Nyní nově objevované fotografické dílo bylo vytvářeno bez publicity na okraji hlavních Součkových zájmů a ještě na počátku 90. let nebylo zařazeno ani krátkým dílčím heslem v Encyklopedii českých a slovenských fotografů. Součkovy fotografie v kontextu české tvorby poloviny minulého století objevují až kurátoři Vladimír Birgus a Jan Mlčoch pro výstavu Česká fotografie 20. století. Součkův zapomenutý a postupně zpracovávaný fotografický archiv je ve své propojené celistvosti dílem podivuhodně kompaktním. Jedná se o více než 150 většinou technicky velmi kvalitních a nepoškozených autorských bromostříbrných printů různých formátů do velikosti 30×40 cm.  Těžištěm jejich vzniku byla nepochybně  první  polovina 50. let. Souček fotografoval jen po dobu jedné dekády do poloviny 60. let, kdy se jeho zájem obrátil především do literatury science-fiction.Snímky nesměřovaly ke zveřejnění v tisku nebo na výstavách, chybí jakákoliv přesnější datace jednotlivých záběrů a printů, ale i další upřesňující popisky či názvy prací. Tvorbu lze pouze v několika odkazech konfrontovat s publikovanými pracemi. Řada fotografií vznikala nesporně v kontextu se Součkovými odbornými texty. Autor měl potřebu  bezprostředního soukromého praktického „pokusu“,  jež mu umožňoval poznat „na vlastní kůži“  práci tvůrce,  o němž psal (kupř. Brassai, Lázsló Moholy-Nagy, Man Ray, Jaromír Funke, Miroslav Hák, Vilém Reichmann, Jiří Sever a mnozí další.


Literatura o autorovi, citace:

Kol.: Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945-1989. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001.
Kol.: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2001.
Pospěch, Tomáš, Lendelová, Lucia, Rišlinková, Helena: Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století. Muzeum umění, Olomouc 2002.
Kol.: Dějiny českého výtvarného umění 1958/2000, VI/2. (ISBN 978-80-200-1489-6) str. 668, 780, 782, 868, 874, 980, 981, 994.  Academia, Praha 2007,
Dufek, Antonín: Třetí strana zdi.  ISBN 978-80-7027-187-2  str. 16, 24, 29, 150, 161. KANT, Moravská galerie v Brně 2008,
Biografická hesla Aleše Kuneše jsou ve slovnících:
Kol.: Encyklopedie českých a slovenských fotografů. Asco, Praha 1993.
Kol.: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Academia, Praha 1995.
Kol.: Slovník  českých a sĺovenských výtvarných umělců. Ostrava 2001
Kol.: European Photography Guide. Göttingen 2003.
Kol.: Kdo je kdo. Praha 2005
Řada citací v českém i zahraničním odborném tisku.

Internetové stránky encyklopedického zaměření:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aleš Kuneš
http://artlist.cz/?id=495
http://abart.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=autortextu&i=&Fprijmeni=kuneš*&Fjmeno=aleš*

 

 

 

 

Aleš Kuneš: Kampaň, 1990

Aleš Kuneš: Kampaň, 1990

Aleš Kuneš: Piknig na parkingu, 1992

Aleš Kuneš: Z díry do díry, ze souboru Druhá ruka, 1994

Vladimír Birgus
Antonín Braný
Otakar Karlas
Aleš Kuneš
Pavel Mára
Miroslav Myška
Dita Pepe
Václav Podestát
Jan Pohribný
Tomáš Pospěch
Jiří Siostrzonek
Karel Poneš
Tereza Vlčková
Jindřich Štreit
Petr Velkoborský
Jiří Votýpka