Projekty

Opava – město a lidé

Fotografické projekty mají ve světě i v České republice dlouhou a bohatou tradici. S odstupem let už můžeme konstatovat, že jejich význam v podobě rozsáhlých fotografických kolekcí a fotografických publikací je nezpochybnitelný. Fotografické dokumenty nám zprostředkovávají mnohovrstevná sdělení o době, lidech, hmotné a duchovní kultuře té doby. [více]

 

Lidé Hlučínska devadesátých let 20. století

„Lidé Hlučínska devadesátých let 20. století“ patří k největším skupinovým projektům v oblasti dokumentární fotografie, jaké se u nás uskutečnily. U jeho zrodu stála jednoduchá myšlenka – přinést do studia dokumentární fotografie také trochu praxe. Podobně jako se pořádaly tvůrčí dílny pro oblast reklamní, módní i krajinářské fotografie, pro dokumentární fotografii doposud něco podobného na ITF chybělo. Teoretické základy projektu tak byly položeny v roce 1993 Jindřichem Štreitem, Vojtěchem Bartkem, Vladimírem Birgusem a především Jiřím Siostrzonkem, který sám v této lokalitě působí a má tedy k mentalitě a specifikům Hlučínska nejblíž. [více]

 

Zlín a jeho lidé

Obdobné cíle jako "Lidé Hlučínska" sledoval projekt „Zlín a jeho lidé“. Byl zahájen v lednu 1997 a shrnující závěrečná výstava spolu s vydáním katalogu proběhla počátkem roku 2002. Byl veden opět pedagogy ITF, ovšem zdaleka nedosáhl podobné šíře a to jak autorské tak ani tematické jako „Lidé Hlučínska“. [více]

 

Galerie Opera

Nejdéle trvajícím výstavním projektem ITF je spolupráce s Národním divadlem moravskoslezským (NDM) v Ostravě. Idea vzniku výstavního prostoru negalerijního typu v atraktivním prostředí foyer Divadla Jiřího Myrona v centru Ostravy vznikla při reciproční návštěvě zástupců Magistrátu města Ostravy a NDM ve Francii a setkání s remešským fotografickým spolkem Priorité Ouverture, reprezentovaným jeho prezidentem Jean-Marie Lecomtem. Cíl byl následující: přivést do Ostravy fotografickou tvorbu mladých evropských fotografů, následně práce prezentovat ve Francii, v lokalitách, jež mají k fotografii senzitivní vztah a kde již po delší existují přátelské kontakty s Ostravou. Smlouva mezi městem Ostravou, zastoupeným tehdejším primátorem Evženem Tošenovským a Jean-Marie Lecomtem, jejímž předmětem bylo založení výstavního centra mladých evropských fotografů s názvem Galerie Opera, se sídlem v Divadle Jiřího Myrona, byla podepsána v březnu roku 1994. [více]

 

Publikační činnost

Listy o fotografii - Acta Photographica Universitatis Silesianae Opaviensis
Hořká léta 1939 – 47
Ateliér Jindřicha Štreita
Institut tvůrčí fotografie 25/5
Lidé Hlučínska devadesátých let 20. století
Zlín a jeho lidé
Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
Portfolio - Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě
Skripta
Sylaby 1990-2000
Drobné katalogy a katalogové listy, ostatní publikace
[více]