RNDr. Petr Velkoborský, CSc.

Funkce: pedagog
Vyučuje: Technika černobílé fotografie, Technologie fotografie, Exponometrie a senzitometrie, Seminář zonálního systému, Fotografická technika I-II
E-mail: aftersixty@volny.cz
Telefon: 384 493 384, 723 205 666
Adresa: Švermova 508
378 81 Slavonice

 

RNDr. Petr Velkoborský, CSc.

Narozen:                       21. 6 .1938 v Praze

Rozsah pracovního poměru: dohoda

 

Vyučuje:                       Technika černobílé fotografie
                                      Technologie fotografie

  Studium:                     Matematicko fyzikální fakulta UK (1961)

  Zaměstnání:               ČSAV (1963 –1988)
Střední průmyslová škola grafická, Praha (1988 – 1998)
Externí pedagog Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezskéuniverzity v  Opavě (1990  - dosud)
Externí pedagog Ateliéru fotografie Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v  Praze (2000 -  2008)

Od poloviny 80. let se zabývá téměř výhradně volnou tvorbou. Pedagogické činnosti v  oboru fotografie se věnuje od roku 1988. Příležitostně publikuje recenze (Fotografie, Ateliér) a populárně technické články (FotoVideo). Od roku 2003 je porotcem soutěže Fotograf roku v  časopisu FotoVideo. Je členem Syndikátu novinářů České republiky. Od roku 1990 člen SČVU a Fondu výtvarných umělců, později člen Asociace fotografů (do roku 1996).

 

Přehled umělecké a vědecko-odborné činnosti 2004 2008

Autorské výstavy:

2004
Fotografie, Galerie kavárny Tramtárie, Praha

2006
Chvála neostrosti, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice

2008
Chvála neostrosti & Zastavení 70, Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava
Chvála neostrosti & Zastavení 70, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice

Účast na skupinových výstavách:

2004 
Autoportrét. Malá galerie spořitelny, Kladno

2006
Autoportrét, Galerie Františka Drtikola, Příbram
Proměny krajiny, 32. Letní filmová škola, Uherské Hradiště

2008
Mařížský zámecký park – hledání, Městské muzeum, Slavonice

Publikační činnost:

2006
Velkoborský, P., Vermouzek, P.: Exponometrie. Computer Press, Brno, 2006. 269 s.
ISBN 80-251-1198-9.

Kurátorská činnost:

2006
Okno do divočiny, Schwarzenberská myslivna, Březník

2007
Karel Hrubý, Fotografie, Slavonice

2008
Mařížský zámecký park – hledání, Městské muzeum, Slavonice

Ostatní činnost:

2007
Obrazová redakce a grafická úprava fotografického  kalendáře pro Swallow Club, Liberec

Anotace nejvýznamnějších prací (obecná anotace celého okruhu činnosti):

Během svého působení v  Geofyzikálním ústavu ČSAV se věnoval matematickým metodám určování tvaru Země na základě měření zemského gravitačního pole.
V  sedmdesátých letech zajišťoval chod fotografické galerie Futurum v  Praze.
Počátkem devadesátých let se začal zabývat exponometrií s  ohledem k  exponometrickému systému amerického fotografa a teoretika Ansela Adamse, který byl do té doby u nás poměrně málo znám. V  roce 1995 přeložil z  anglického originálu knihu Tvůrčí fotografie a o rok později vydal skriptum o zonálním exponometrickém systému, ve kterém navrhnul některé úsporné metody testování černobílých negativních materiálů a uvedl řadu výsledků experimentálních i teoretických. V  roce 2006 vychází rozsáhlá publikace o exponometrii, kde jsou shrnuty dosavadní výsledky autorovy práce v  tomto oboru. Koncepce publikace vychází ze zkušeností získaných dlouholetou pedagogickou praxí. V  roce 1999 začal pracovat na projektu portrétů lidí, kteří se rozhodli dobrovolně opustit velkoměsto a přestěhovali se na venkov. 

Literatura o autorovi:

Petr Velkoborský, fotografie 1986 – 200, Slezská univerzita, Opava, Reklamní agentura eF, České Budějovice 2008, ISBN 978-80-7248-475-1

Nárovec Fr: Petr Velkoborský 1938 – 2008, Bakalářská diplomová práce, Slezská univerzita, Opava 2008.

 

 

Petr Velkoborský: Praha - Žižkov, 2000

Petr Velkoborský: Bořetín, 2001

Petr Velkoborský: České Budějovice, 2001

Petr Velkoborský: Praha - Stromovka, 2001

Vladimír Birgus
Antonín Braný
Otakar Karlas
Aleš Kuneš
Pavel Mára
Miroslav Myška
Dita Pepe
Václav Podestát
Jan Pohribný
Tomáš Pospěch
Jiří Siostrzonek
Karel Poneš
Jindřich Štreit
Petr Velkoborský
Tereza Vlčková